Nav activeren

Blog

 1. De waarde van natuur

  De waarde van natuur

  Mensen hebben een heel diverse mening over natuur. In 2016 hield het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, een enquete met meer dan 1000 respondenten uit 9 EU lidstaten. Meer dan 60% daarvan  steunden een eco-centrisch beeld waarin natuur een intrinsieke waarde werd toegekend met daarin dimensies als biodiversiteit, ongereptheid en de bescherming van wilde dieren. Mensen waarderen natuur, onder andere, vanwege schone luchte en schoon water, mooi landschap, diversiteit aan soorten en recreatie. Jongeren waren meer uitgesproken over die intrinsieke waarde van natuur dan de oudere respondenten. Twee-derde van de deelnemers zien natuurbescherming als belangrijk, en een evengroot deel denkt dat die bescherming voornamelijk door de overheid wordt gedaan met de individuele burger als goede tweede. Landeigenaren, boeren en jagers werden gezien als onbetekenend in dit opzicht, evenals bedrijven. http://www.pbl.nl/en/publications/citizens-images-and-values-of-nature-in-europe

  Terwijl er duidelijk waardering is voor de waarde van natuur, is er ook zorg over de toekomst daarvan en een zekere mate van hulpeloosheid om daar wat aan te doen.

  Lees meer

 2. Onze filosofie: de gedachte achter First Squares

  Onze filosofie: de gedachte achter First Squares

  We houden allemaal van de natuur! Haar geur, rust, diversiteit, complexiteit – ze blijft ons verbazen!

  Wij zijn ervan overtuigd dat natuur en daarmee natuurbehoud essentiëel is, een noodzaak voor iedereen, zeker in ons overvolle Nederland. Maar dat is kostbaar en arbeids-intensief, en heel vaak afhankelijk van overheidssubsidies of filantropie. Dat maakt natuur en natuurbehoud kwetsbaar en niet robuust bijvoorbeeld in economisch mindere tijden. Natuurbehoud kan en mag niet zo vrijblijvend zijn ! De reden van die vrijblijvendheid is dat we er veel te veel vanuit gaan dat de natuur gewoon een gegeven is, iets wat vanzelfsprekend is en er gewoon gratis is voor iedereen. De waarde van natuur en natuurbeleving is te vaag en verliest het zo altijd van andere plannen en voorstellen. Wij willen dat veranderen, gewoon door natuur, natuurbehoud en natuurbeleving een economische waarde te geven, commerciëel te maken. Zodat ze daarmee op gelijke voet komt te staan met woningbouw, recreatie, infrastructuur en andere potentiële bedreigingen; en daarmee kan concurreren.

  Lees meer

Maak natuurbehoud een zaak van iedereen