De waarde van natuur

Mensen hebben een heel diverse mening over natuur. In 2016 hield het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, een enquete met meer dan 1000 respondenten uit 9 EU lidstaten. Meer dan 60% daarvan  steunden een eco-centrisch beeld waarin natuur een intrinsieke waarde werd toegekend met daarin dimensies als biodiversiteit, ongereptheid en de bescherming van wilde dieren. Mensen waarderen natuur, onder andere, vanwege schone luchte en schoon water, mooi landschap, diversiteit aan soorten en recreatie. Jongeren waren meer uitgesproken over die intrinsieke waarde van natuur dan de oudere respondenten. Twee-derde van de deelnemers zien natuurbescherming als belangrijk, en een evengroot deel denkt dat die bescherming voornamelijk door de overheid wordt gedaan met de individuele burger als goede tweede. Landeigenaren, boeren en jagers werden gezien als onbetekenend in dit opzicht, evenals bedrijven. http://www.pbl.nl/en/publications/citizens-images-and-values-of-nature-in-europe

Terwijl er duidelijk waardering is voor de waarde van natuur, is er ook zorg over de toekomst daarvan en een zekere mate van hulpeloosheid om daar wat aan te doen.

Lees meer