Onze filosofie: de gedachte achter First Squares

We houden allemaal van de natuur! Haar geur, rust, diversiteit, complexiteit – ze blijft ons verbazen!

Wij zijn ervan overtuigd dat natuur en daarmee natuurbehoud essentiëel is, een noodzaak voor iedereen, zeker in ons overvolle Nederland. Maar dat is kostbaar en arbeids-intensief, en heel vaak afhankelijk van overheidssubsidies of filantropie. Dat maakt natuur en natuurbehoud kwetsbaar en niet robuust bijvoorbeeld in economisch mindere tijden. Natuurbehoud kan en mag niet zo vrijblijvend zijn ! De reden van die vrijblijvendheid is dat we er veel te veel vanuit gaan dat de natuur gewoon een gegeven is, iets wat vanzelfsprekend is en er gewoon gratis is voor iedereen. De waarde van natuur en natuurbeleving is te vaag en verliest het zo altijd van andere plannen en voorstellen. Wij willen dat veranderen, gewoon door natuur, natuurbehoud en natuurbeleving een economische waarde te geven, commerciëel te maken. Zodat ze daarmee op gelijke voet komt te staan met woningbouw, recreatie, infrastructuur en andere potentiële bedreigingen; en daarmee kan concurreren.

Lees meer