We houden allemaal van de natuur! Haar geur, rust, diversiteit, complexiteit – ze blijft ons verbazen!

Wij zijn ervan overtuigd dat natuur en daarmee natuurbehoud essentiëel is, een noodzaak voor iedereen, zeker in ons overvolle Nederland. Maar dat is kostbaar en arbeids-intensief, en heel vaak afhankelijk van overheidssubsidies of filantropie. Dat maakt natuur en natuurbehoud kwetsbaar en niet robuust bijvoorbeeld in economisch mindere tijden. Natuurbehoud kan en mag niet zo vrijblijvend zijn ! De reden van die vrijblijvendheid is dat we er veel te veel vanuit gaan dat de natuur gewoon een gegeven is, iets wat vanzelfsprekend is en er gewoon gratis is voor iedereen. De waarde van natuur en natuurbeleving is te vaag en verliest het zo altijd van andere plannen en voorstellen. Wij willen dat veranderen, gewoon door natuur, natuurbehoud en natuurbeleving een economische waarde te geven, commerciëel te maken. Zodat ze daarmee op gelijke voet komt te staan met woningbouw, recreatie, infrastructuur en andere potentiële bedreigingen; en daarmee kan concurreren.

First Squares website biedt private en publieke grondeigenaren, gidsen en experts als Hosts een e-commerce platform om klanten een unieke natuurbeleving te bieden tegen goede prijs. Dit stelt de Hosts in staat inkomsten te genereren voor behoud, onderhoud en uitbreiding van natuur in hun terreinen. De website beoogt Hosts bijeen te brengen die samen deze doelstelling en aanpak onderschrijven en ook hen te helpen zich samen sterk te maken voor een robuustere natuur die beter de strijd aankan met andere belangen. Klanten hebben er ook baat bij omdat Hosts zich zullen inspannen om echt unieke natuurervaringen te bieden en te leveren omdat de klanten daar nu voor betalen en ook direct hun feedback zullen geven via deze website. Wij verwelkomen u bij onze aanpak om natuur in Nederland robuuster te maken en op de kaart te zetten als iets met een echte waarde!