Nav activeren

Flying Colours

banner
Over

Flying Colours is een alias voor Hans Stapersma als Host op de e-commerce website van First Squares B.V. Hans is een van de oprichters van First Squares B.V., een bedrijf dat als doel heeft het scheppen, behouden en versterken van de natuur in Nederland door daar op een doordachte maar wel commerciële manier mee om te gaan zodat natuur een robuuste economische waarde krijgt. Hans is een zeer actief vogelaar en vogel-fotograaf; hij heeft vele excursies geleid en een aantal vogel-cursussen en presentaties gegeven. Hij is zeer actief betrokken bij natuur-bescherming in de provincie Noord-Holland als voorzitter van een aantal stichtingen en verenigingen op het gebied van natuur en vogels in het bijzonder.

Gedetailleerde rating
Prijs :
   (0)
Waarde :
   (0)
Kwaliteit :
   (0)
Voorwaarden

Een afspraak over een lezing is bindend wanneer de betaling via deze website is ontvangen en er een geschreven overeenkomst is gemaakt ten aanzien van datum, tijd, locatie en eventuele reiskostenvergoeding (email bevestigingen van zowel presentator als klant). Binnen redelijkheid en wanneer ook mogelijk voor de presentator kunnen datum, tijd en locatie worden aangepast op verzoek van de klant tot 2 dagen voor de oorspronkelijk afgesproken datum en tijd. In geval van overmacht (bv. ziekte van de presentator, weersomstandigheden die reizen zeer moeilijk maken, etc.) zal in goed overleg tussen klant en spreker worden gezocht naar een bevredigende oplossing (typisch een presentatie op een latere datum); slechts bij uitzondering kan worden besloten tot annulering en teruggave van de reeds betaalde gelden.

 

Opgave voor deelname aan een cursus is bindend wanneer de betaling via deze website is ontvangen en het aangegeven minimum aan cursisten is bereikt. De cursus gaat niet door wanneer het aangegeven minimum aantal deelnemers voor een cursus niet is bereikt één week voor de aangegeven startdatum. In dat geval krijgen de deelnemers die zich al hadden opgegeven tijdig bericht van de annulering van de cursus; zij krijgen ook hun reeds betaalde cursusgeld volledig terug. De data van cursus (start)bijeenkomsten en excursies zijn aangegeven in de cursus beschrijving (‘details’); aan deze data wordt in principe altijd vastgehouden. In geval van overmacht en bij hoge uitzondering (bv. ziekte van de cursus leider, extreem slecht weer bij de start van een excursie) kan een datum worden aangepast in goed overleg tussen cursusleider en deelnemers. De cursusleider verzorgt in principe alle bijeenkomsten en excursies; slechts bij uitzondering kan hij worden vervangen door een andere ervaren excursieleider. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zullen deelnemen aan de bijeenkomsten en excursies op alle in de cursusbeschrijving genoemde data. In geval een deelnemer onverhoopt niet kan of wil deelnemen op een of meerdere data, dan leidt dat niet tot recht op (partiële) teruggave van betaalde cursusgelden, ongeacht wat de reden van afwezigheid ook is.

Opgave voor deelname aan een excursie voor groepen is bindend wanneer de maatwerkafspraak schriftelijk is vastgelegd (email) en de betaling via deze website voor het aangegeven deelnemers-minimum uiterlijk 24 uur voor de afgesproken datum is ontvangen. In geval van overmacht (bv. ziekte van de excursieleider, extreem slecht weer bij de start van een excursie) kan een datum worden aangepast in goed overleg tussen excursieleider en deelnemers. In geval een deelnemer onverhoopt toch niet kan of wil deelnemen op de afgesproken datum, dan leidt dat niet tot recht op (partiële) teruggave van betaalde gelden, ongeacht wat de reden van afwezigheid ook is.

Verzend-beleid

Niet van toepassing.

Maak natuurbehoud een zaak van iedereen