Nav activeren

Veilig en Vertrouwd

  • First Squares B.V. doet haar uiterste best haar website zo goed mogelijk te doen functioneren.
  • Hosts zijn verantwoordelijk voor het goed, veilig en verantwoord leveren aan klanten van de door hen via de website aangeboden producten en/of services. Denk daarbij aan het geven van goede instructie, begeleiding, het verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het ter plekke beschikbaar hebben van Eerste Hulp voorzieningen, het verschaffen van goed en adequaat gereedschap en bijbehorende instructies, het waar mogelijk verschaffen van goede voorzieningen zoals bv. toilet, water, koffie/thee, enz.
  • First Squares b.V. streeft naar constante verbetering van haar website en de daarop door Hosts aangeboden producten en services middels feedback van website bezoekers en (potentiële) klanten: feedback is a gift.

Het review mechanisme voor individuele producten/services staat garant voor voortdurende verbetering van de aangeboden producten en services en geeft informatie aan toekomstige klanten.

  • First Squares B.V. streeft ernaar haar website veilig te opereren zowel wat betreft privacy, data security and payment gateways zowel ten aanzien van Hosts alsook klanten. Zie ook onze Privacy en Cookie Policy. Let altijd op het “slotje”  en de https  in de url bovenin je browser.
  • First Squares B.V. beslist tot acceptatie van geïnteresseerde potentiële Hosts en toelating tot haar website aan de hand van strikte criteria. Hosts tekenen dat ze de filosofie van First Squares B.V. onderschrijven en zich zullen houden aan een aantal voorwaarden.
  • First Squares B.V. kan door Hosts via haar website aangeboden individuele producten en/of services weigeren en/of blokkeren op haar NatuurWaar website, bijvoorbeeld als reviews van klanten daartoe aanleiding geven. Uiteraard zal First Squares B.V. zo’n beslissing tot weigering/blokkering proberen eerst opnemen met de betrokken Host.
Maak natuurbehoud een zaak van iedereen